ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORUM

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

9:00 – 10:00 State of the Industry

10:00 – 12:00 Morning Session – Tools of the Trade

13:00 – 15:30 Afternoon Session – Προορισμός Εμπειρίας

Πρόγραμμα Nostos Forum 2017

Κατεβάστε το PDF

Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά την προηγούμενη

Αναλυτικό Πρόγραμμα