Συνέδρια

NOSTOS EXPO Conference

Έλληνες και ξένοι καταξιωμένοι επαγγελματίες, τεχνοκράτες και εκπρόσωποι φορέων  μιλούν για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τον Εναλλακτικό Τουρισμό στη χώρα μας, παρουσιάζοντας εφαρμοσμένες καλές πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.